Gratis database-optimalisatie

Gratis-database-optimalisatie

Uw abonnementenbestand kosteloos geoptimaliseerd

Een correcte en volledige database van het abonnementenbestand is van groot belang voor elke uitgever. Abonnementenland beheert de abonneebestanden van vele uitgevers en doet er daarom ook alles aan omn deze data zo up-to-date en volledig mogelijk te houden.

Cross-checks
Om dit te realiseren worden de laatste technieken toegepast. Ook worden externe bronnen geraadpleegd en wordt gekeken of alle gegevens aanwezig zijn en of alles klopt. Is de naam van de abonnee correct geschreven? Klopt de aanhef? Is het adres volledig? Bestaat het emailadres? Klopt het bankrekeningnummer?

En een check of de abonnee niet is overleden, zijn enkele van de checks die periodiek op elk record worden uitgevoerd. Immers; hoe beter de kwaliteit van het abonneebestand, hoe minder (bezorg)klachten. En niet alleen dat; een kwalitatief hoogwaardig abonneebestand resulteert ook in een hogere retentie en minder opzeggingen en dus in lagere kosten. Uiteraard is deze service inbegrepen in de dienstverlening naar de klanten van Abonnementenland. Maar dat spreekt voor zichzelf en is eigenlijk geen nieuws.

Nieuws
Wat wél nieuws is, is dat een deel van deze uitgebreide cross-check van het abonneebestand nu ook (éénmalig) beschikbaar is voor uitgevers die het beheer van hun abonneebestand zelf doen of elders hebben ondergebracht. Deze service is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Resultaten
Uit de cross-checks die tot nu toe voor deze uitgevers werden uitgevoerd, kwam naar voren dat op de kwaliteit van hun abonneebestanden vaak nog wel wat valt af te dingen; het aantal incorrecte en onvolledige records in hun bestanden varieerde van 3,5% tot 18%. Dat dergelijke percentages leiden tot onnodig abonneeverlies en extra kosten nazendingen en klachtenafhandeling behoeft geen betoog. Er kunnen substantiële besparingen worden gerealiseerd.

Geïnteresseerd?
Ben u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer weten?

Aarzel niet, maar bel of mail met Ellemijn 0251- 760190 of mail naar Ellemijn@bondis.nl