Grote verandering op de advertentiemarkt

In het Financieel Dagblad van 22 maart jl. stond een uitgebreid artikel over het cookie loze tijdperk. Dit heeft een grote verschuiving in de advertentiemarkt tot gevolg, en biedt bij uitstek kansen voor uitgevers van magazines.

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks circa € 5,8 miljard uit aan reclame, waarvan €3,5 miljard aan online uitingen. Het verdwijnen van cookies raakt zo’n 30% van die bestedingen direct, wat neer komt op een bedrag van ruim € 1 miljard, zo blijkt uit cijfers van Nielsen en Deloitte.

Hier liggen kansen voor de uitgeverijsector om op in te spelen, want mogelijk is het zeer interessant om met het vrijgekomen budget te gaan adverteren in de magazines.

Twintig jaar geleden waren er geen cookies, maar werkte het advertentiesysteem prima. Verwacht wordt dat uitgevers en adverteerders elkaar weer veel meer direct gaan treffen, zonder tussenkomst van de huidige advertentietechnologie.

Klik hier om naar het artikel uit het FD te gaan.