ISO_27001
ISO_9001
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Maatschappelijk verantwoord incasseren (MVI)

Maatschappelijk verantwoord incasseren (MVI)

Schulden zijn een groot probleem in Nederland. Wanneer iemand in een schuldentraject zit, komt men daar maar moeilijk uit. Bij Brynhild Incasso hebben wij oog voor de situatie van de schuldenaar. Als iemand zijn of haar rekening niet kan betalen, kun je maar beter samen optrekken i.p.v. iemand verder in de problemen te brengen. Dit beleid hanteren wij bij Abonnementenland en Brynhild incasso al sinds de oprichting, maar nu lijkt de markt hier ook navolging aan te geven.

Waarom is MVI zo belangrijk?

Anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben zulke grote betalingsachterstanden dat er sprake is van (ernstige) geldproblemen. Zo blijkt uit cijfers van het NIBUD. En de kans dat dit aantal zal toenemen, is aanzienlijk.

En ander belangrijk element, naast een goed sociaal/maatschappelijk beleid, is de timing van het moment van factureren en herinneren.

Ook de wijze waarop er wordt herinnerd heeft invloed op het betaalgedrag. Voor elke uitgever heeft Abonnementenland een op maat gemaakt factuur- en herinneringstraject vastgelegd waarbij een optimale betaalgraad de belangrijkste KPI is.

Want een betaalde factuur zal nooit in een MVI traject terecht komen.