ISO_27001
ISO_9001
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat is er in België aan de hand met de post?

 

Wat is er in België aan de hand met de post?

Periodiek schrijft de Belgische overheid een tender uit voor de persconcessie¹ voor het bezorgen van de post, kranten en tijdschriften.

Deze opdracht en de daarbij behorende subsidie wordt gegeven om kranten en magazines betaalbaar te bezorgen bij de consumenten. Periodiek mogen verschillende postbedrijven zich inschrijven voor deze subsidie van 175 miljoen euro per jaar.

Volgens een uitgevoerde audit hadden Bpost, DPG Media, Mediahuis en de distributeur PPP illegale marktafspraken gemaakt met als doel dat de persconcessie/subsidie grotendeels in handen van Bpost zou blijven. Al deze bedrijven hebben daar in het verleden veel voordeel van gehad, is het oordeel.

De uitkomst van deze audit is tegen het zere been van de politiek, die nu als tegenreactie de subsidie teruggebracht heeft tot 125 miljoen euro en zelfs overweegt deze subsidie verder af te boeken of zelfs te staken. Door het verlagen van de subsidie zal een groter deel van de kosten bij de uitgeverijen worden neergelegd. Hierdoor wordt de hele markt benadeeld, ook de partijen die er niks mee te maken hebben.

Op dit moment worden er verschillende argumenten naar voren gebracht waarom deze subsidie nog wel moet bestaan en/of Bpost deze subsidie wel of niet zou moeten ontvangen en dat is een lastige en tijdrovende discussie. Bpost is een grote werkgever en het besluit om deze subsidie af te schaffen raakt naast Bpost ook de bedrijven die er los van staan. Aan de andere kant is een deel van de politiek van mening dat Bpost en betrokkenen hier niet mee weg mogen komen.

Op dit moment heeft Bpost de persconcessie (subsidie) toegekend gekregen t/m juni 2024, omdat er op korte termijn geen alternatief is. Wat er daarna gebeuren gaat weet niemand. Bpost, maar ook de andere partijen dringen nu aan op duidelijkheid over de toekomst. Met de verkiezingen in België in het verschiet, zal deze casus nog wel even worden aangehouden.

Samengevat, hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

 

¹De persconcessie is het contract dat de overheid gunt om kranten en tijdschriften in België te verdelen.