ISO_27001
ISO_9001
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wervingsactie? Dinsdagochtend om 10 uur (Deel 2)

In navolging van het onderzoek van afgelopen september (link) zijn alle aanmeldingen die via de inschrijfformulieren van Abonnementenland zijn verder geanalyseerd.

In dit vervolg is een splitsing gemaakt naar vakbladen en publieksbladen.

Resultaten:

Zowel publieksbladen als vakbladen laten ongeveer dezelfde ontwikkeling zien van het aantal aanmeldingen per uur van de dag. Het piekmoment onder vakbladen ligt echter pas tussen 12 en 1 uur met 9,5% van de aanmeldingen.

In tegenstelling tot de gemiddelde resultaten uit het eerdere onderzoek is dinsdag niet de dag met de meeste aanmeldingen op publieksbladen. Hoewel dit slechts 0,7% scheelt blijkt de woensdag, met 15,5% van de aanmeldingen beter te scoren.

Kijken we naar vakbladen dan blijkt de dinsdag juist nog beter te scoren met 21,3 % van de aanmeldingen.